create a web page for free


INŠTITÚT ANALÝZY SPRÁVANIA


Spoznať. Pochopiť. Zlepšiť.


Pomáhame chápať a efektívne meniť ľudské správanie, myslenie a emócie.

OBLASTI NÁŠHO ZÁUJMU

Čomu sa venujeme

Mobirise

Správanie a Komunikácia

Pozorovateľné prejavy človeka pri jeho konaní a interakcii s vonkajším aj vnútorným svetom. Skúmame jednotlivé prejavy, ktoré sa objavujú v správaní, ich charakter, intenzitu, ale aj ich prípadnú neprítomnosť. Pri komunikácii skúmame jej neverbálnu i verbálnu zložku.

Mobirise

Psychika a Myslenie

Psychologické procesy, ktoré prebiehajú vo vnútornom svete človeka vo väčšej miere za účasti vedomia, napr. vnímanie, chápanie, myslenie, tvorenie predstáv, krátkodobá pamäť, pozornosť či spôsob akým človek analyzuje, dedukuje, rozhoduje sa a podobne.

Mobirise

Podvedomie a Emócie

Psychologické a telesné procesy, ktoré v mysli človeka prebiehajú nevedome, resp. bez účasti vedomia. Psychické prejavy týchto procesov môže človek vnímať najmä ako pocity, emócie, nálady, nutkania alebo na telesnej úrovni ako zrýchlený tep, potenie či  "motýle v bruchu".

Rozpoznáme skutočné emócie

MIKROVÝRAZY TVÁRE

Mikrovýrazy sa objavujú, keď sa človek úmyselne či nevedome snaží skryť skutočne prežívanú emóciu. Na rozdiel od bežných výrazov, ich nie je možné vôľou kontrolovať alebo skryť.

Ľudské emócie a súvisiace výrazy tváre zvyčajne trvajú približne 0,5-4 sekundy. Mikrovýrazy trvajú menej ako 0,5 sekundy, sú to teda veľmi rýchle a krátke výrazy tváre.

Mikrovýrazy tváre vyjadrujú sedem univerzálnych emócií: odpor, hnev, strach, smútok, šťastie, opovrhnutie a prekvapenie. Emócie, ktoré je tiež odborne určujeme sú úzkosť, vina, pýcha, úľava, spokojnosť, potešenie, pobavenie, rozpaky a hanba. 

Miroslav Danaj z IAS je certifikovaný analytik mikrovýrazov tváre metódou F.A.C.S.  (Facial Action Coding System).

ZDIEĽAŤ STRÁNKU

TRI KROKY K VÝSLEDKU

Ako postupujeme

1

Analýza

Zisťujeme objektívvne skutočnosti, preverujeme súvislosti, skúmame príčiny a analyzujeme získané informácie. 

2

Interpretácia

Zistený stav pomenujeme zrozumiteľným spôsobom. Objasňujeme dôležité príčiny a súvislosti, priaznivé i nepriaznivé faktory.

3

Praktické využitie

Poskytneme konkrétne odporúčania, efektívne riešenia a v prípade záujmu aj praktickú pomoc na dosiahnutie želaných zmien.

Iba nový prístup môže priniesť nové výsledky.

Metóda CERIS


Aj na základe našich dlhoročných terapeutických skúseností sme spolupracovali na vývoji efektívnej metódy, ktorá predstavuje nový prístup k pomoci v oblasti duševného zdravia, psychosomatiky a osobnostného rozvoja.

RECOVERY RESORT

Rezidenčné terapeutické centrum


Metóda CERIS sa stane hlavným spôsobom pomoci v pripravovanom terapeutickom centre hotelového typu, ktoré bude poskytovať kvalitnú celostnú terapiu a odborné poradenstvo v oblasti psychického i telesného zdravia, duševnej pohody a zvyšovania kvality života. 
Podporte tento jedinečný investičný projekt.

SLEDUJTE NÁS

Kontakt

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

© Copyright 2020 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené  - All Rights Reserved