best html templates


INŠTITÚT ANALÝZY SPRÁVANIA


Spoznať. Pochopiť. Zlepšiť.


Pomáhame lepšie chápať a meniť ľudské správanie, myslenie a emócie.

OBLASTI ZÁUJMU

Čomu sa venujeme

Mobirise

Správanie a Komunikácia

Pozorovateľné prejavy človeka pri jeho konaní a interakcii s vonkajším aj vnútorným svetom. Skúmame jednotlivé prejavy, ktoré sa objavujú v správaní, ich charakter, intenzitu, ale aj ich prípadnú neprítomnosť. Pri komunikácii skúmame jej neverbálnu i verbálnu zložku.

Mobirise

Psychika a Myslenie

Psychologické procesy, ktoré prebiehajú vo vnútornom svete človeka vo väčšej miere za účasti vedomia, napr. vnímanie, chápanie, myslenie, tvorenie predstáv, krátkodobá pamäť, pozornosť či spôsob akým človek analyzuje, dedukuje, rozhoduje sa a podobne.

Mobirise

Podvedomie a Emócie

Psychologické a telesné procesy, ktoré v mysli človeka prebiehajú nevedome, resp. bez účasti vedomia. Psychické prejavy týchto procesov môže človek vnímať najmä ako pocity, emócie, nálady, nutkania alebo na telesnej úrovni ako zrýchlený tep, potenie či  "motýle v bruchu".

Mikrovýrazy sú oknom do duše.

MIKROVÝRAZY TVÁRE

Ľudské emócie a súvisiace výrazy tváre zvyčajne trvajú približne 0,5-4 sekundy. Mikrovýrazy trvajú len 1/30 - 1/15 sekundy, sú to teda veľmi krátke výrazy tváre.

Mikrovýrazy sa objavujú, keď sa človek úmyselne či nevedome snaží skryť skutočne prežívanú emóciu. Na rozdiel od bežných emócií, nie je ich možné vlastnou vôľou kontrolovať alebo skryť.

Mikrovýrazy vyjadrujú sedem univerzálnych emócií: odpor, hnev, strach, smútok, šťastie, opovrhnutie a prekvapenie. Emócie, ktoré je možné odborne určiť sú pobavenie, rozpaky, úzkosť, vina, pýcha, úľava, spokojnosť, potešenie a hanba. 

Miroslav Danaj (IAS) je certifikovaným analytikom mikrovýrazov tváre metódou F.A.C.S..

TRI KROKY K VÝSLEDKU

Úspešné riešenie má v IAS vždy 3 fázy

1

Analýza

Zisťujeme objektívvne skutočnosti, preverujeme súvislosti, skúmame príčiny a analyzujeme získané informácie. 

2

Interpretácia

Zistený stav pomenujeme zrozumiteľným spôsobom. Objasňujeme dôležité príčiny a súvislosti, priaznivé i nepriaznivé faktory.

3

Praktické využitie

Poskytneme konkrétne odporúčania, efektívne riešenia a v prípade záujmu aj praktickú pomoc na dosiahnutie želaných zmien.

Iba nový prístup môže priniesť nové výsledky.

Metóda CERIS

Aj na základe našich dlhoročných terapeutických skúseností sme vyvinuli veľmi efektívnu metódu, ktorá predstavuje nový prístup k pomoci v oblasti duševného zdravia, psychosomatiky a osobnostného rozvoja.

RECOVERY RESORT

Rezidenčné terapeutické centrum


Metóda CERIS sa stane hlavným spôsobom pomoci v pripravovanom terapeutickom centre hotelového typu pre 60 klientov, ktoré bude poskytovať kvalitnú liečbu a nadštandardnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia, psychosomatiky a ľahších foriem závislostí. 
Podporte tento skvelý investičný projekt.

Kontakt

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

© Copyright 2019 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené  - All Rights Reserved