SLUŽBY PRE FIRMY

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO, KOUČING A VZDELÁVANIE

SLUŽBY PRE FIRMY

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO, KOUČING A VZDELÁVANIE

Nezáleží na tom, či je vaša firma veľká alebo malá. Dokonca nezáleží ani na tom, v akom odvetví pôsobíte. Dôležité je len to, že v snahe dosiahnuť úspech je to takmer vždy o ľuďoch. Vlastníci, manažment, zamestnanci, partneri aj zákazníci sú predsa ľudia ... a v ľuďoch sa my vyznáme.

Technológie sú dnes už dostupné väčšine firiem. Kľúčovým nástrojom a veľmi dôležitou konkurenčnou výhodou sa preto v súčasnosti stala schopnosť organizácií správne chápať a efektívne využívať ľudský potenciál.  Najvzácnejšou súčasťou nášho know-how sú detailné znalosti princípov prirodzeného fungovania ľudskej mysle, celostné vnímanie súvislostí a integratívny prístup pri dosahovaní želaných zlepšení.

Pri našej práci vždy efektívne kombinujeme odborné znalosti a praktické skúsenosti z rôznych oblastí, ako sú psychológia, sociológia, behavioralistika, psychoterapia, NLP, manažment, marketing a ďalšie. Prinášame účinnú pomoc, invenčné riešenia a dlhodobé pozitívne zmeny pre firmy v každom odvetví podnikania formou špecializovaného poradenstva pre manažment či kvalitného koučingu a vzdelávania pre zamestnancov.

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

PRE VLASTNÍKOV, MANAŽÉROV A VEDÚCICH PRACOVNÍKOV.

Špecializované poradenstvo je určené pre vlastníkov a manažérov spoločností. Primárne je zamerané na optimalizáciu psychologických a sociálnych faktorov v riadení ľudských zdrojov. Pre vlastníkov firiem najviac prináša možnosť preveriť svoje vízie, zámery a stratégie z pohľadu typických vzorcov správania, emocionálnych motivátorov a rozhodovacích procesov cieľovej skupiny zákazníkov. Pre individuálne zlepšenia u zamestnancov odporúčame využiť koučing.

OBLASTI PORADENSTVA

•  Správanie a komunikácia zamestnancov
•  Psychická kondícia a odolnosť
•  Manažment stresu
•  Motivácia a udržanie zamestnancov
•  Vzťahy a konflikty na pracovisku
•  Firemná kultúra a komunikácia
•  Optimalizácia produktov a služieb
•  Udržanie existujúcich zákazníkov
•  Vzťahy s verejnosťou

KOUČING A TRÉNING

OSOBNÝ ROZVOJ A PSYCHICKÁ KONDÍCIA ZAMESTNANCOV

Koučing a tréning Inštitútu analýzy správania posúvajú zamestnancov a celú spoločnosť na novú úroveň, prinášajú želané zmeny a dlhodobo udržateľné benefity v oblasti osobnostného rozvoja, psychickej kondície a pracovného výkonu zamestnancov. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku kombinujeme edukáciu, koučing, tréning

a mentoring, ktoré sú zamerané na rýchly a trvalý individuálny rozvoj zamestnancov. Originálnou službou IAS je CERIS koučing - odborná pomoc v prípadoch, kedy psychický stav či kondícia zamestnancov významne znižuje ich pracovný výkon. Zistiť viac >>

NAPÍŠTE NÁM

OCHOTNE VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE

IAS logo Institut analyzy spravania
Sledujte nás
Facebook   
Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82102 Bratislava
© 2019 Inštitút analýzy správania, s.r.o. Všetky práva vyhradené.