SLUŽBY PRE FIRMY

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO, KOUČING A VZDELÁVANIE

SLUŽBY PRE FIRMY

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO, KOUČING A VZDELÁVANIE

Nezáleží na tom, či je vaša firma veľká alebo malá. Dokonca nezáleží ani na tom, v akom odvetví pôsobíte. Dôležité je len to, že v snahe dosiahnuť úspech je to takmer vždy o ľuďoch. Vlastníci, manažment, zamestnanci, partneri aj zákazníci sú predsa ľudia ... a v ľuďoch sa my vyznáme.

Technológie sú dnes už dostupné väčšine firiem. Kľúčovým nástrojom a veľmi dôležitou konkurenčnou výhodou sa preto v súčasnosti stala schopnosť organizácií správne chápať a efektívne využívať ľudský potenciál.  Najvzácnejšou súčasťou nášho know-how sú detailné znalosti princípov prirodzeného fungovania ľudskej mysle, celostné vnímanie súvislostí a integratívny prístup pri dosahovaní želaných zlepšení.

Pri našej práci vždy efektívne kombinujeme odborné znalosti a praktické skúsenosti z rôznych oblastí, ako sú psychológia, sociológia, behavioralistika, psychoterapia, NLP, manažment, marketing a ďalšie. Prinášame účinnú pomoc, invenčné riešenia a dlhodobé pozitívne zmeny pre firmy v každom odvetví podnikania formou špecializovaného poradenstva pre manažment či kvalitného koučingu a vzdelávania pre zamestnancov.

Nezáleží na tom, či je vaša firma veľká alebo malá. Dokonca nezáleží ani na tom, v akom odvetví pôsobíte. Dôležité je len to, že v snahe dosiahnuť úspech je to takmer vždy o ľuďoch. Vlastníci, manažment, zamestnanci, partneri aj zákazníci sú predsa ľudia ... a v ľuďoch sa my vyznáme.

Technológie sú dnes už dostupné väčšine firiem. Kľúčovým nástrojom a veľmi dôležitou konkurenčnou výhodou sa preto v súčasnosti stala schopnosť organizácií správne chápať a efektívne využívať ľudský potenciál. Najvzácnejšou súčasťou nášho know-how sú detailné znalosti princípov prirodzeného fungovania ľudskej mysle, celostné vnímanie súvislostí a integratívny prístup pri dosahovaní želaných zlepšení.

Pri našej práci vždy efektívne kombinujeme odborné znalosti a praktické skúsenosti z rôznych oblastí, ako sú psychológia, sociológia, behavioralistika, psychoterapia, NLP, manažment, marketing a ďalšie. Prinášame účinnú pomoc, invenčné riešenia a dlhodobé pozitívne zmeny pre firmy v každom odvetví podnikania formou špecializovaného poradenstva pre manažment či kvalitného koučingu a vzdelávania pre zamestnancov.

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

PRE VLASTNÍKOV, MANAŽÉROV A VEDÚCICH PRACOVNÍKOV.

Poradenstvo je primárne zamerané na optimalizáciu psychologických a sociálnych faktorov v riadení ľudských zdrojov. Pre vlastníkov firiem najviac prináša možnosť preveriť svoje vízie, zámery a stratégie z pohľadu typických vzorcov správania, emocionálnych motivátorov a rozhodovacích procesov cieľovej skupiny zákazníkov. Pre individuálne zlepšenia u zamestnancov odporúčame využiť koučing.

OBLASTI PORADENSTVA

•  Správanie a komunikácia zamestnancov
•  Psychická kondícia a odolnosť
•  Manažment stresu
•  Motivácia a udržanie zamestnancov
•  Vzťahy a konflikty na pracovisku
•  Firemná kultúra a komunikácia
•  Optimalizácia produktov a služieb
•  Udržanie existujúcich zákazníkov
•  Vzťahy s verejnosťou

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

PRE VLASTNÍKOV, MANAŽÉROV A VEDÚCICH PRACOVNÍKOV.

Špecializované poradenstvo je určené pre vlastníkov a manažérov spoločností. Primárne je zamerané na optimalizáciu psychologických a sociálnych faktorov v riadení ľudských zdrojov. Pre vlastníkov firiem najviac prináša možnosť preveriť svoje vízie, zámery a stratégie z pohľadu typických vzorcov správania, emocionálnych motivátorov a rozhodovacích procesov cieľovej skupiny zákazníkov. Pre individuálne zlepšenia u zamestnancov odporúčame využiť koučing.

OBLASTI PORADENSTVA

•  Správanie a komunikácia zamestnancov
•  Psychická kondícia a odolnosť
•  Manažment stresu
•  Motivácia a udržanie zamestnancov
•  Vzťahy a konflikty na pracovisku
•  Firemná kultúra a komunikácia
•  Optimalizácia produktov a služieb
•  Udržanie existujúcich zákazníkov
•  Vzťahy s verejnosťou

KOUČING A VZDELÁVANIE

OSOBNÝ ROZVOJ A PSYCHICKÁ KONDÍCIA ZAMESTNANCOV

Koučing a vzdelávanie Inštitútu analýzy správania posúvajú zamestnancov a celú spoločnosť na novú úroveň, prinášajú želané zmeny a dlhodobo udržateľné benefity v oblasti osobnostného rozvoja, psychickej kondície a pracovného výkonu zamestnancov.

KOUČING

Firemný koučing IAS je nadštandardný. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku integrujeme edukáciu, koučing, tréning a mentoring, ktoré sú zamerané na rýchly a trvalý individuálny rozvoj zamestnancov. Originálnou službou IAS je CERIS koučing - odborná pomoc v prípadoch, kedy psychický stav či kondícia zamestnancov významne znižuje ich pracovný výkon. Zistiť viac >>

VZDELÁVANIE

Poskytujeme dva typy kvalitného vzdelávania zamestnancov:

Vzdelávanie pre firmy IAS
1   Podľa požiadavky klienta

Na základe konkrétnych požiadaviek klienta pripravíme plne individualizovaný vzdelávací modul. Obsah a rozsah prispôsobíme nárokom a možnostiam vašej spoločnosti. V prípade záujmu vám ochotne pomôžeme upresniť a zadefinovať váš zámer.

 

Štandardizované

Organizácie si môžu pre svojich zamestnancov objednať ktorýkoľvek z našich seminárov a kurzov (zoznam na vyžiadanie). Cenové podmienky závisia od počtu účastníkov a miesta realizácie. Všetky štandardizované semináre je možné do istej miery prispôsobiť podmienkam a zámeru vzdelávania.

VZDELÁVANIE A KOUČING

OSOBNÝ ROZVOJ A PSYCHICKÁ KONDÍCIA ZAMESTNANCOV

Koučing a vzdelávanie Inštitútu analýzy správania posúvajú zamestnancov a celú spoločnosť na novú úroveň, prinášajú želané zmeny a dlhodobo udržateľné benefity v oblasti osobnostného rozvoja, psychickej kondície a pracovného výkonu zamestnancov.

KOUČING

Firemný koučing IAS je nadštandardný. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku integrujeme edukáciu, koučing, tréning a mentoring, ktoré sú zamerané na rýchly a trvalý individuálny rozvoj zamestnancov. Originálnou službou IAS je CERIS koučing - odborná pomoc v prípadoch, kedy psychický stav či kondícia zamestnancov významne znižuje ich pracovný výkon. Zistiť viac >>

VZDELÁVANIE

Poskytujeme dva typy kvalitného vzdelávania zamestnancov:

Vzdelávanie pre firmy IAS
1   Podľa požiadavky klienta

Na základe konkrétnych požiadaviek klienta pripravíme plne individualizovaný vzdelávací modul. Obsah a rozsah prispôsobíme nárokom a možnostiam vašej spoločnosti. V prípade záujmu vám ochotne pomôžeme upresniť a zadefinovať váš zámer.

 

Štandardné semináre

Organizácie si môžu pre svojich zamestnancov objednať ktorýkoľvek z našich seminárov a kurzov (zoznam na vyžiadanie). Cenové podmienky závisia od počtu účastníkov a miesta realizácie. Všetky štandardizované semináre je možné do istej miery prispôsobiť podmienkam a zámeru vzdelávania.

NAPÍŠTE NÁM

OCHOTNE VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE

NAPÍŠTE NÁM

OCHOTNE VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE

IAS logo Institut analyzy spravania
Sledujte nás
Facebook   
Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82102 Bratislava
IAS logo Institut analyzy spravania
Sledujte nás
Facebook   
Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82102 Bratislava
© 2018 Inštitút analýzy správania, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
© 2018 Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.